Κανόνες Λειτουργίας - Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης.

Κανόνες Λειτουργίας - Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθύνης.

Όλα τα καιρικά δεδομένα που παρέχονται στο weathernewsgr.blogspot.gr η χρήση τους γίνεται με την ευθύνη του χρήστη. Το weathernewsgr.blogspot.gr δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που διατίθενται θα είναι πάντα σωστές και η ροή των πληροφοριών χωρίς λάθη και δεν παρέχει καμια εγγύηση για τις πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά την αξιοπιστία τους. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα στη ροή πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των δεδομένων. Οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών στο weathernewsgr.blogspot.gr δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στο weathernewsgr.blogspot.gr


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένου που υπάρχει στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την αναγραφή της πηγής (weathernewsgr.blogspot.gr) με ενεργό link. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή, επίδειξη ή άλλη χρήση μέρους ή ολόκληρης της ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε άλλο χώρο ή γραπτή σε έντυπη μορφή χωρίς την άδεια του διαχειριστή. Το λογότυπο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, οι χάρτες και τα κείμενα ανήκουν στον ιδιοκτήτη (εξαιρούνται εικόνες με καιρικά φαινόμενα που έχουν αντληθεί από το διαδίκτυο). Οι παραβάτες διώκονται ποινικά σύμφωνα με τον νόμο Ν.2121/1993 περί πνευματικών δικαιωμάτων.