Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Δείτε την κατάσταση που επικρατεί στη γέφυρα Καστανεών – Άρδα ποταμό

Δείτε την κατάσταση που επικρατεί στη γέφυρα Καστανεών – Άρδα ποταμό

Πηγη