Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ


ΑΥΡΙΟ


Άσπρο                                                                                            
Απουσια Φαινομενων
Πράσινο                                                                                         
Δεν απαιτείται ιδιαίτερη επαγρυπνηση του καιρού.
Κίτρινο                                                                                           
Ο καιρός είναι ενδεχομενως επικίνδυνος. Τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά να είστε προσεκτικοί αν σκοπεύετε να ασκήσετε δραστηριότητες που εκτίθενται στον καιρο. 
Πορτοκαλί                                                                                    
Ο καιρός είναι επικίνδυνος. Τα ασυνήθιστα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν προβλεφθεί. Ζημιές και θύματα είναι πιθανό να συμβουν. Να είστε πολύ προσεκτικοί και να ενημερώνεστε τακτικά σχετικά με τις λεπτομερείς αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες. Να είστε ενήμεροι για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ακολουθήστε τις συμβουλές που δίνονται από τις αρχές σας. 
Κόκκινο                                                                                        
Ο καιρός είναι πολύ επικίνδυνος. Εξαιρετικά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν προβλεφθεί. Σημαντικές ζημιές και ατυχήματα είναι πιθανά, σε πολλές περιπτώσεις, με την απειλή κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, σε μια ευρεία περιοχή. Κρατήστε συχνή ενημέρωση σχετικά με τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες και κινδύνους. Ακολουθήστε τις εντολες και κάθε συμβουλή που δίνεται από τις αρχές σας κάτω από όλες τις συνθήκες, να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτα μέτρα.