Χαρτης θερμοκρασιας στα 850 hPa
Πηγη-forecast.uoa.gr/